GDPR

Oplysningspligt

Behandling af persondata i tilknytning til undevisningsforløb

Thomas Køreskole, Nørregade 18 8740 Brædstrup, CVR: 26297389 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du kan kontakte os på Tlf.: 22122666, e-mail: post@koldstart.dk

Behandlingen af dine personoplysninger:

Thomas Køreskole har brug for visse personoplysninger for at kunne yde den undervisning, der er aftalt mellem køreskolen og dig (iht. persondataforordningens art. 6, 1, b, art. 6, 1, c og bekendtgørelse om kørekort). Der vil være tale om behandling af følgende personoplysninger: ID-oplysninger, CPR-nr., fødeland, evt. bedømmelsesskema, ansøgningsskema, lektionsplan, kursusbeviser evt. navn og CPR-nr. på indehaver(e) af forældremyndigheden (samtykkeerklæring) samt evt. ansøgning om dispensation.

 

Opbevaring og sletning:

Oplysninger angående din undervisning herunder lektionsplan skal opbevares i 2 år iht. bekendtgørelsen om kørekort. Aftalegrundlaget for den løbende undervisning hos køreskolen vil blive opbevaret i 5 år plus indeværende regnskabsår iht. bogføringsloven, eftersom at aftalegrundlaget skal anses som regnskabsmateriale.

Ansøgningsskema vil umiddelbart blive slettet efter, at skemaet er videregivet til politiet.

Bedømmelsesskema bliver udleveret til dig, og vil herefter ikke blive opbevaret hos køreskolen. Indehaverne af forældremyndigheden udfylder en samtykkeerklæring, hvis den pågældende elevs alder er 17 år. Denne samtykkeerklæring, bevis fra førstehjælpskursus og ANT-kursusbevis behandles hos Borgerservice. Dokumenterne returneres herefter til køreskolen som videregiver dokumenterne til eleven, hvorfor de efterfølgende ikke vil være tilgængelige for køreskolen. Ansøgningen angående dispensation videregives til Færdselsstyrelsen, og vil ikke være tilgængelig for køreskolen til viderebehandling.

Modtagere, der kan behandle dine oplysninger:

Under undervisningsforløbet videregiver eller overlader køreskolen dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Politiet og tilsynsførende
 • samarbejdende kørelærere
 • Manøvrebaner og køreteknisk anlæg.
 • tilmelding til udbydere af online undervisningsprogrammer
 • Kommuner, herunder Borgerservice og Landsforening
 • Ekstern underviser i førstehjælp
 • Administrationscentre
 • Færdselsstyrelsen
 • It-leverandører

Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen har du en række rettigheder:

 • Ret til at få indsigt i dine oplysninger
 • Ret til at få urigtige oplysninger rettet
 • I særlige tilfælde at få slettet og begrænset oplysninger
 • Ret til at gøre indsigelse mod visse behandlinger af oplysninger
 • Modtage oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os via ovenstående kontaktoplysninger.