Handelsbetingelser

Når du handler ved Thomas Køreskole vil du efter første teoriundervisning modtage en regning. De pakkepriser som kan ses på hjemmesiden indeholder den lovpligtige undervisning i teori og kørsel, samt den almindelige administration der er vedr. kørekortets erhvervelse. Dette beløb skal betales på en af følgende måder, medmindre der aftales andet skriftligt.

Hvor der er mere end én dags teoriundervisning, skal enten hele beløbet afregnes inden tredje teorigang eller mindst halvdelen af beløbet afregnes inden kørsel på manøvreplads, eller tredje teorigang, og anden halvdel senest hvor du ifølge undervisningen er klar til at blive tilmeldt en teoriprøve.

Ved trailer-B/E samt generhverv af kørekort skal beløbet afregnes senest hvor du ifølge undervisningen er klar til at blive tilmeldt en prøve.

For alle gælder det, at der ikke tilmeldes til prøver, så længe Thomas Køreskole ikke har modtaget det fulde beløb for undervisningen.

Ekstra køretimer, som ikke er indeholdt i pakkeprisen, afregnes løbende inden den praktiske prøve.

Vælger du at afbryde et undervisningsforløb, vil et evt. overskydende beløb naturligvis blive tilbagebetalt. Du skal betale for et komplet teoriforløb, samt faktisk forbrugte kørelektioner, køreteknik mv. Dertil vil også komme anslået tid Thomas Køreskole har brugt på administration – typisk en til to lektioner. Når dette beløb er opgjort vil differencen blive udbetalt/opkrævet. Herefter vil du også få et evt. indbetalt prøvegebyr refunderet og blive frigjort fra kørekortbookingsystemet.